Zmiany jakie wprowadziłem do systemu W-39

1. Mapy

W systemie mamy dostępne poniższe mapy:

  • Lądowa Obrona Wybrzeża
  • Pomorze
  • Mława
  • Suwalszczyzna
  • Wielkopolska
  • Piotrków
  • Śląsk
  • Linia Wisły
  • Linia Sanu
  • Bzura
  • Kock

Ich połączenie razem prezentuje poniższy film:

Dodatkowo wykonałem do systemu mapę okolic Lwowa, która prezentuje się tak:

2. Nowe żetony jednostek, lotnicze i pomocnicze oraz nowe tabele siły jednostek

3. Karty zdarzeń

4. Lotnictwo, lotniska i niszczenie miast

5. Ośrodki zapasowe

6. Transport

Czym jest system W-39?

Jest to system zapoczątkowany przez nieistniejące już wydawnictwo „Dragon” i  następnie kontynuowany przez wydawnictwo „Taktyka i Strategia”. Umożliwia on rozegranie walk toczonych na ziemiach polskich we wrześniu i październiku 1939 roku.

W grze występują żetony reprezentują armie następujących państw:

  • armia polska
  • armia niemiecka
  • armią słowacka
  • armia litewska  (scenariusze hipotetyczne)
  • Armia Czerwona (Grodzieńszczyzna).

Dotychczas w ramach systemu ukazały się następujące części:

  • Lądowa Obrona Wybrzeża
  • Pomorze
  • Mława
  • Suwalszczyzna
  • Wielkopolska
  • Piotrków
  • Śląsk
  • Linia Wisły
  • Linia Sanu
  • Bzura
  • Kock

Wszystkie mapy można łączyć ze sobą dzięki czemu można złożyć praktycznie całą zachodnią Polskę, i spróbować zmienić bieg historii.

Wszystkie mapy połączone razem wraz z wymiarami w [cm].

W grze uczestniczą jednostki wielkości batalionu, (czasem kompanii ). Dywizje składają się przeważnie z 9 batalionów piechoty, 3 dywizjonów artylerii lekkiej i dywizjonu artylerii ciężkiej. Występują także jednostki ckm, pułki/kompanie pancerne, dywizjony pancerne, brygady kawalerii, pociągi pancerne, sztaby, lotnictwo, pociągi transportowe, kolumny transportowe.